India General Knowledge in Telugu – Important National Days – జాతీయ దినోత్సవాలు

Important Indian National Days in Telugu. India General Knowledge in Telugu, India GK in Telugu

Important National Days in Telugu/ముఖ్యమైన జాతీయ దినోత్సవాలు: తేది దినోత్సవం  జనవరి 1  సైనిక వైద్య విభాగ స్థాపక దినోత్సవం  జనవరి 9  ప్రవాస భారతీయుల దినోత్సవం  జనవరి 12  జాతీయ యువజన Read More …